Thông điệp 2K+ phòng chống dịch COVID-19

Thông điệp 2K+ phòng chống dịch COVID-19

Thông điệp 2K+ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay: Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) vẫn là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quan trọng, bên cạnh Vaccine + Thuốc + Điều trị + Ý thức người dân và các biện pháp khác.Trong những ngày gần đây, ...